มาตรฐาน สายไฟเบอร์ออฟติค ITU-T EP1

มาตรฐาน สายไฟเบอร์ออฟติค ITU-T EP1

        ITU-T คือ ผู้นำทางด้านไฟเบอร์ออฟติค และ มาตรฐานของสายไฟเบอร์
ข้อเสนอแนะหลัก :
        G.650.1, G.650.2, G.650.3 : เป็นรุ่น และ วิธีทดสอบสำหรับใช้ ในโรงงาน และ การติดตั้งไฟเบอร์แบบ Single mode  และ สาย  แบบ Single mode

        G.652 : ลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ออฟติค แบบ Single mode และ สายไฟเบอร์ออฟติค ที่มีค่า ผิดเพี้ยนของสัญญาณเป็น 0 ใน ความยาวคลื่น 1310 nm แต่ยังสามารถใช้ในความยาวคลื่นที่ 1550 nm ได้ด้วย
        G.653 : ลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ออฟติค แบบSingle mode และ สายไฟเบอร์ออฟติค ที่มีค่า ผิดเพี้ยนของสัญญาณเป็น 0 ในความยาวคลื่น 1550 nm เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการใช้การลดทอนต่ำสุดในย่านของสเปกตรัม
        G.654 : ลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ออฟติค แบบSingle mode และ สายไฟเบอร์ออฟติค ที่มีค่า ผิดเพี้ยนของสัญญาณเป็น 0 ในความยาวคลื่น 1310 nm, มีการตัด ความยาวคลื่นออก ทำให้การค่าสัญญาณ Loss เหมาะสำหรับการใช้งานในย่าน 1530-1625nm
        G.655 : ลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ออฟติค แบบSingle mode และ สายไฟเบอร์ออฟติค , ซึ่งมีค่าสัมบูรณ์ของสัมประสิทธิ์ ของ “chromatic dispersion” มากกว่าค่าที่ไม่ใช่ศูนย์บางส่วนตลอดช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 1530 ถึง 1565 nm, เพื่อลดการเจริญเติบโตของผลกระทบที่ไม่ใช่เชิงเส้นซึ่งอาจเป็นผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานระบบ DWDM
        G.656 : ลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ออฟติค แบบSingle mode และ สายไฟเบอร์ออฟติค ซึ่งมีค่าบวกของสัมประสิทธิ์ของ chromatic dispersion มากกว่าค่าที่ไม่ใช่ศูนย์บางส่วน ในช่วงความยาดคลื่นของ1460-1625 nm
        G.657 : ลักษณะเฉพาะของการสูญเสียจากการดัดสายไฟเบอร์ออฟติคแบบ Single mode

มาตรฐานเหล่านี้ทำให้ คุณลักษณะ และ ค่าต่างๆ สำหรับ เส้นใยแสง และ สายไฟเบอร์ออฟติค
มีความจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน :
        • Network applications เช่น มีการแนะนำให้ใช้มาตรฐาน ITU-T G.957 ได้ถึง 2.5 Gbit/s
        • Network applications ที่ 10 Gbit/s แนะนำให้ใช้มาตรฐาน ITU-T G.691, และ ที่ 40 Gbit/s แนะนำให้ใช้มาตรฐาน ITU-T G.693 และ ITU-T G.959.1, ซึ่งอาจรวมถึง Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)
        • Network applications ที่มีการขยายในย่าน E-band และ  S-band ของ wavelength จาก1360 ถึง 1625 nm, เช่นเดียวกับมาตรฐาน ITU-T G.695 ที่ใช้สำหรับ Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
        • การทวนสัญญาณ และ ค่าทวนสัญญาณในระบบ ไฟเบอร์ใต้น้ำ ตามที่ได้อธิบายไว้ แนะนำให้ใช้ มาตรฐาน ITU-T G.977, ITU-T G.973, ITU-T G.973.1,ITU-T G.973.2, ซึ่งอาจรวมถึง DWDM
        • Passive Optical Networks (PONs) เช่นที่ได้อธิบายไว้แนะนำให้ใช้มาตรฐาน  ITU-T G.983.x และ ITU-T G.984.x
ข้อมูลที่มาอ้างอิงจา ITU-T Recommendations are available from the ITU website.

 

MiMhee.

 

นัดสำรวจพื้นที่ หรือ ออกแบบ และ ประเมินราคา        ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 บริการหลังการขาย SLA 12 ชั่วโมง สำหรับกรุงเทพ และปริมณฑล, 24 ชั่วโมง สำหรับต่างจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  Facebook / QR Code

  @hstn.co.th / QR Code

  info@hstn.co.th

         โทร02-889-4701, 02-889-4702  แฟกซ์. 02-889-4700

         คอลเซ็นเตอร์ : 082-726-5320, 082-726-5321, 082-726-5322

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy