สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ทั่วโลกต้องเฝ้าระวัง โดยมีการคัดกรองกลุ่มคนในการเข้าพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยส่วนมากจะใช้เครื่องมือคัดกรองที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการจับเครื่องมือเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่คัดกรองจำเป็นต้องใกล้ชิดกับกลุ่มคนขณะคัดกรอง ทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสและความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ รวมถึงเป็นผู้แพร่กระจายเชื้ออีกทางด้วย HSTN จึงขอนำเสนอ โซลูชั่นล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยไม่ต้องใกล้ชิดหรือไม่สัมผัสกลุ่มคนขณะคัดกรอง สามารถคัดกรองได้คราวละจำนวนมาก ความผิดพลาดต่ำเพียง 0.3 หรือ 0.5 องศาเซลเซียส สามารถแยกการตรวจสอบเฉพาะมนุษย์ สามารถบันทึกการคัดกรองเพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้ ประกอบไปด้วย Professional Thermographic fever screening (±0.3°C) และ Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree) จำนวน 3 โซลูชั่น

Professional Solution Thermographic fever screening

I Professional Thermographic fever screening (±0.3°C)
        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.3°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม

        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD1217B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD1217B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร ทำงานร่วมกับ Black Body DS-2TE127-F4A พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

image

HIKVISION  กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน
SET A

 • กล้อง DS-2TD1217B-3/PA(ฺB)
 • Notbook Lenovo IP3-14ADA
 • TV LG 43 นิ้ว
 • ขาตั้งกล้อง DS-2907ZJ
 • Switch GS1200-5HP v2

II Professional Thermographic fever screening (±0.3°C)
        โซลูชั่น II กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ BULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.3°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม

        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD2617B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD2617B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร ทำงานร่วมกับ Black Body DS-2TE127-F4A พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

image

HIKVISION กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน
SET B

 • กล้อง DS-2TD1217B-3/PA(ฺB)ฺ
 • Back Body
 • TV LG 43 นิ้ว
 • Notbook Lenovo IP3-14ADA
 • ขาตั้งกล้อง DS-2907ZJ x2
 • Switch GS1200-5HP v2

Standard Solution Thermographic fever screening

I Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree)

        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.5°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม
        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD1217B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD1217B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

HIKVISION กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน
SET C
 • กล้อง DS-2TD1217B-3/PA(ฺB)ฺ
 • Back Body
 • NVR 4K DeepinMind
 • TV LG 43 นิ้ว
 • ขาตั้งกล้อง DS-2907ZJ
 • HDD 1 TB
 • Switch GS1200-5HP v2

image

II Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree)

        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.5°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม
        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD2617B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD2617B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

 

image
HIKVISION กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน
SET D
 • กล้อง DS-2TD1217B-3/PA(ฺB)ฺ
 • Back Body
 • NVR 4K DeepinMind
 • TV LG 43 นิ้ว
 • HDD 1 TB
 • ขาตั้งกล้อง DS-2907ZJ x2
 • Switch GS1200-5HP v2

III Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree)

        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.5°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม

        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Handheld Thermographic Body Temperature Measurement รุ่น DS-2TP31B-3AUF ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร พร้อมขาตั้ง บันทึกด้วย Memory Card จอมอนิเตอร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

สนใจใช้บริการ ขอใบเสนอราคา Click

Contact
HSTN มีสินค้าที่หลากหลาย
สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
image
สินค้ามีการรับประสูงสุด 3 ปี
(ขึ้นอยู่แต่ละอุปกรณ์)
image
การรันตี การบริการหลังการขาย แบบ Premium Service
ทีมวิศวกรสแตนด์บาย 24/7/365
(24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด)
มี Call Center
ค่อยให้บริการ และช่วยเหลือให้คำปรึกษา
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy