ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ Fire Alarm Systemsภายในอาคาร
เพื่อแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ
มีความสำคัญอย่างมากในธุรกิจบริการทั้งโรงแรม โรงพยาบาล คอนโด อพาร์ทเมนท์ ฯลฯ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันเหตุการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
แต่ยังเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและ พนักงานของคุณอย่างมากมาย
การลงทุนในระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยจึงเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและมีคุณค่าสำหรับธุรกิจของคุณ
These problems occur if a fire alarm system is not installed
image
image
image
image
image
image
image
image

การติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) ด้วยเหตุผลหลัก ๆ ดังนี้
image
image
image
image
image
image
image
image
องค์ประกอบของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
image
Smoke Detectors (เครื่องตรวจจับควัน) : ตรวจจับควันไฟและส่งสัญญาณไปยังระบบกลาง
image
Heat Detectors (เครื่องตรวจจับความร้อน) : ตรวจจับความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
image
Manual Call Points (จุดกดแจ้งเหตุ) : ให้ผู้ใช้กดเพื่อแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้
image
Sounders and Strobes (อุปกรณ์เสียงและไฟแฟลช): แจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในอาคารทราบถึงเหตุการณ์
image
Control Panels (แผงควบคุม) : ศูนย์กลางในการรับสัญญาณและควบคุมระบบทั้งหมด
image
Fire Suppression Systems (ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ) : ทำงานร่วมกันเพื่อดับไฟ เช่น ระบบสปริงเกอร์
image
Building Management Systems (ระบบบริหารจัดการอาคาร): เชื่อมต่อเพื่อให้การแจ้งเตือนและการจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น
image
Elevator Control (การควบคุมลิฟต์) : ทำให้ลิฟต์หยุดทำงานหรือเลื่อนไปยังชั้นปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
image
HVAC Systems (ระบบปรับอากาศ) : ปิดระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันการกระจายของควันไฟ
image
Emergency Lighting (ไฟฉุกเฉิน) : ให้แสงสว่างในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้
image
Emergency Communication Systems (ระบบสื่อสารฉุกเฉิน) : สำหรับแจ้งเตือนและสื่อสารกับผู้ใช้อาคาร
image
Access Control Systems (ระบบควบคุมการเข้าถึง) : ปลดล็อคประตูเพื่อให้ผู้ใช้อาคารสามารถหนีไฟได้
เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและสามารถเข้าไปสำรวจเพื่อเสนอราคาติดตั้ง
 
ลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาความปลอดภัย
อย่าปล่อยให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องของโชคชะตา ติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy