โครงการการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด นำโดย คุณรุ่งโรจน์  หวนระลึก กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ คุณวินัย  กิจบำรุง ผู้จัดการโครงการ และคุณรังสรรค์ ลิ้มรัตนพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้เข้าอบรมในหัวข้อ “การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

        เพื่อปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างความรู้ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลังจากท่านวิทยากร ได้บรรยายความรู้ในหัวข้อต่างๆ ให้กับนักเรียน ในเวลาต่อมา อาจารย์ชนะ วุฒิอำพล หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิค และคุณรุ่งโรจน์ หวนระลึก กรรมการผู้จัดการ คุณวินัย กิจบำรุง ผู้จัดการโครงการ คุณรังสรรค์ ลิ้มรัตนพันธ์  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด คณาจารย์และนักเรียนที่เข้าอบรมทุกท่านได้ร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึก

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy