โครงการสร้างซิงค์ล้างจาน บริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารวันและมอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โครงการสร้างซิงค์ล้างจาน บริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารวันและมอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

        เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นำโดยคุณรุ่งโรจน์  หวนระลึก กรรมการผู้จัดการ บริษัทไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำบุญสร้างซิงค์ล้างจาน บริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษา ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

        หลังจากที่ร่วมกันสร้างซิงค์ล้างจานให้กับโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนจนเสร็จ ทางคณะกรรมผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับเด็กๆ จากนั้นได้ทำการมอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้กับนักโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง โดยมี คุณนันทโชค เกียรติภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เป็นผู้รับมอบ ในเวลาต่อมา ทางคุณนันทโชค เกียรติภูมิพัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณ และและมอบเกียรติบัตรให้กับ คุณรุ่งโรจน์  หวนระลึก กรรมการผู้จัดการ บริษัทไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด เพื่อเป็นเกียรติเชิดชูให้กับ บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy