โครงการมอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) จ.เพชรบุรี

โครงการมอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) จ.เพชรบุรี

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด นำโดยคุณรุ่งโรจน์  หวนระลึก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) หมู่ 2 บ้านหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมรับมอบทุนจำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน รวมมูลค่า 20,000 บาท

         โดยทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ ทาง บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติให้ดีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแรงบรรดาใจให้กับนักเรียนเหล่านี้ มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาประเทศชาติให้มีศักยภาพต่อไป

         หลังจากคุณรุ่งโรจน์  หวนระลึก ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจนเสร็จสิ้น ทางตัวแทนโรงเรียน โดยครูปรียา  อ่อนนุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) ได้กล่าวขอบคุณ และมอบเกียรติบัตรให้กับ คุณรุ่งโรจน์  หวนระลึก กรรมการผู้จัดการ บริษัทไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด เพื่อเป็นเกียรติเชิดชูให้กับ บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy