วิวัฒนาการของ HFC (HFC Evolution) Ep2

วิวัฒนาการของ HFC (HFC Evolution) Ep2

Traditional HFC Network

        ระบบ HFC (Hybridge Fiber Coaxial)  แบบดั้งเดิมที่มีใช้งานกันมา มีลักษณะการผสมผสานระหว่างสายไฟเบอร์ออฟติค และสายโอแอคเชี่ยลเข้าด้วยกัน โดยสามารถให้บริการได้ทั้ง CATV และ Internet ในโครงข่ายเดียวกัน โดยใช้อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานดังกล่าว ภาพไดอะแกรมเบื้องต้น ตามรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 Traditional HFC Network

        จากภาพจะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน Headend มีส่วนของ ห้องส่ง Video รวมสัญญาณกับอินเตอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ก่อนส่งไปยัง Tx 1550 nm ทำการแปลงจากสัญญาณ RF เป็น สัญญาณแสง แบ่งสัญญาณโดยใช้ SP (Splitter Optical) และส่งไปขยายความแรงที่ OA (Optical Amplifier) จากนั้นส่งผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติคไปยัง HFC Node เพื่อแปลงสัญญาณกลับมาเป็น RF อีกครั้ง และส่งสัญญาณไปยัง โครงข่าย สาย Coaxial cable โดยใช้ Trunk Amplifier เป็นตัวขยายทั้งสัญญาณขาไปและขากลับ จากนั้น ส่งต่อไปยัง Tap เพื่อแยกสัญญาณเข้าบ้านลูกค้า ส่วนของการส่งสัญญาณกลับจาก HFC Node จะใช้ 1310 nm เป็นตัวส่งสัญญาณกลับมายัง Headend

รูปภาพที่ 2 Split cell for support speed

        จากภาพที่ 2 เนื่องจากลูกค้าใช้งาน อินเตอร์เน็ตมากขึ้นทำให้ความเร็วอินเตอร์เน็ตลดลง ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการ Split node โดยที่จากเดิม ต่อ รองรับลูกค้า 1000 ราย Node ให้ Split ออก เหลือ 250 ราย ต่อ Node อันนี้ขึ้นอยู่กับ Bandwidth ของ อินเตอร์เน็ตที่ต้องการให้บริการกับลูกค้า ต่อราย
        ระบบนี้คือระบบที่ เริ่มจะเก่าแล้ว ดูแลรักษาโครงข่ายค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นระบบ Active ที่ยังต้องใช้ ไฟระหว่างทางในการจ่ายให้กับ Trunk Amplifier เพื่อทำการขยายสัญญาณ

 

By MiMhee

นัดสำรวจพื้นที่ หรือ ออกแบบ และ ประเมินราคา        ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 บริการหลังการขาย SLA 12 ชั่วโมง สำหรับกรุงเทพ และปริมณฑล, 24 ชั่วโมง สำหรับต่างจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  Facebook / QR Code

  @hstn.co.th / QR Code

  info@hstn.co.th

         โทร02-889-4701, 02-889-4702  แฟกซ์. 02-889-4700

         คอลเซ็นเตอร์ : 082-726-5320, 082-726-5321, 082-726-5322


 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy