งาน CAT Network Showcase 2019 คุณ ประชา สุขขำ และ คุณรุ่งเรือง หวนระลึก ได้เข้าร่วมในงาน เพื่ออัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

งาน CAT Network Showcase 2019 คุณ ประชา สุขขำ และ คุณรุ่งเรือง หวนระลึก ได้เข้าร่วมในงาน เพื่ออัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

      เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คุณ ประชา สุขขำ (HSTN Director of Engineering) และ คุณรุ่งเรือง หวนระลึก (HSTN Project Director) CAT Network Showcase 2019 จัดโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่ออัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

        ภาพบรรยากาศเล็ก ๆ  ในงาน CAT Network Showcase 2019 ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร     

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy