10 เหตุผลที่ธุรกิจอาคารสูง โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล อพาร์ตเม้นต์ รีสอร์ท วิลล่า ควรเปลี่ยนระบบ MATV เดิมเป็น ระบบทีวีรวมแบบดิจิตอล (DMATV)

 10 เหตุผลที่ธุรกิจอาคารสูง โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล อพาร์ตเม้นต์ รีสอร์ท วิลล่า ควรเปลี่ยนระบบ MATV เดิมเป็น ระบบทีวีรวมแบบดิจิตอล (DMATV)

10 เหตุผลที่ธุรกิจอาคารสูง โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล อพาร์ตเม้นต์ รีสอร์ท วิลล่า ควรเปลี่ยนระบบ MATV เดิมเป็น ระบบทีวีรวมแบบดิจิตอล (DMATV)

        ระบบทีวีรวมภายในอาคาร (MATV) หรือนิยมเรียกชื่อเต็มว่า ระบบทีวีรวมแบบอนาล๊อก (Analog MATV) เป็นระบบที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณทีวีไปยังจุดรับชมทีวีจุดต่างๆ ระบบดังกล่าวจำเป็นต้องมีให้บริการกับลูกค้าในธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล อพาร์ตเม้นต์ รีสอร์ท วิลล่า ฯลฯ
        วันนี้ระบบทีวีรวมภายในอาคารแบบเดิม ถูกพัฒนาเป็นระบบดิจิตอลแล้ว เราเรียกชื่อระบบทีวีใหม่นี้ว่า ระบบทีวีรวมแบบดิจิตอล (Digital MATV หรือ DMATV)
        เหตุผลโดยรวมที่ธุรกิจอาคารสูง โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล อพาร์ตเม้นต์ รีสอร์ท วิลล่า ควรเปลี่ยนระบบทีวีรวมจากระบบทีวีรวมแบบอนาล๊อก มาเป็น ระบบทีวีรวมแบบดิจิตอล เพราะ ระบบทีวีรวมแบบดิจิตอล ประกอบด้วยเหตตุผลดังต่อไปนี้
        1. ระบบทีวีรวมแบบดิจิตอล ให้ภาพคมชัดเท่ากับแหล่งกำเนิดสัญญาณ หากเรารับสัญญาณจากดาวเทียม ทรูวิชั่น หรือใช้เครื่องเล่นภาพและเสียง ที่ให้ภาพระดับ 4K UHD หรือ Full HD มาส่งในระบบทีวีรวมแบบดิจิตอล ภาพที่จุดรับชมทีวีจุดต่างๆ เมื่อนำโทรทัศน์มารับจะให้ความคมชัดระดับ 4K UHD หรือ Full HD เหมือนกับต้นทาง อีกทั้งยังให้ระบบเสียงเป็นระบบสเตอริโอ 2 ภาษา อีกด้วย
        2. สามารถทำรายการทีวีของตนเองได้ มีธุรกิจโรงแรมหล่ายแห่ง ต้องการทำช่องรายการทีวีของตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ที่โรงแรมมีให้บริการกับแขกที่เข้ามาใช้บริการ ในลักษณะ ภาพนิ่ง หรือวีดีโอ ทำให้แขกรู้จักบริการต่างๆ หรืออยากซื้อบริการต่างๆ เพิ่มขึ้น  เช่น ความน่าอยู่ของห้องพักประเภทต่างๆ โปรโมชั่นต่างๆ ห้องอาหาร หรืออาหารแนะนำ บริการเสริมต่างๆ ที่มีให้แขก เช่น ห้องประชุม สัมนา ฟิตเนส สระว่ายน้า นวดแผนไทย ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงผังรายการทีวี บนหน้าจอทีวีก็สามารถทำได้ ทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจดูมีคุณค่าสูงขึ้น และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้อีกทาง
        3. สามารถทำตัวอักษรวิ่งได้ การทำตัวอักษรวิ่งช่วยให้สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับแขกได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ชุดส่งประเภทเอ็นโคดเดอร์เท่านั้นที่ทำได้)
        4. สามารถส่งสัญญาณระบบทีวีรวมแบบดิจิตอลในโครงข่ายเดิมได้ หลายท่านเป็นกังวลว่าจะสามารถนำไปใช้กับโครงข่ายเดิมที่คุณภาพไม่ดีแล้ว เนื่องจากอายุการใช้งาน 20-30 ปี คำตอบคือ ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนี้สามารถส่งสัญญาณในโครงข่ายเดิมได้แน่นอน ระบบทีวีรวมแบบดิจิตอลสามารถทนทานต่อสัญญาณรบกวน และระดับสัญญาณที่แตกต่างกันได้ดีกว่าระบบทีวีรวมแบบอนาล๊อกเดิมเสียอีก
        5. การเปลี่ยนระบบจะไม่ส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากระบบทีวีรวมแบบดิจิตอล สามารถส่งคู่ขนานกับระบบทีวีรวมแบบอนาล๊อกเดิมได้อีกด้วย
        6. ระบบทีวีรวมแบบดิจิตอลจะทำให้จุดรับชมทีวี คมชัดเท่ากันทุกจุด หลายท่านเป็นกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องความคมชัดแต่ละจุดไม่เท่ากันเช่นเดียวกับระบบอนาล๊อกเดิมหรือไม่ ตำตอบคือ เมื่อเปลี่ยนมาเป็นห้องส่งระบบทีวีรวมเดิมจากระบบอนาล๊อก ที่มีปัญหาจุดรับชมทีวีในโครงข่ายเดิมที่มีปัญหาบางจุดภาพชัด บางจุดไม่ชัด เมื่อเปลี่ยนเป็นห้องส่งดิจิตอลทีวีจะทำให้ภาพคมชัดเท่ากันทุกจุดทันที
        7. การดูแลบำรุงรักษาทำได้ง่ายกว่า เนื่องจากระบบดิจิตอลทีวีใช้ความถี่ในการส่งสัญญาณน้อยกว่าระบบอนาล๊อกทีวีทำให้การบาลานซ์สัญญาณทำได้ง่ายกว่า การเดินสายในห้องส่งน้อยกว่า อุปกรณ์ส่งสามารถรีโมทเข้ามาตรวจสอบสถานะระบบได้ สามารถจัดเรียงช่องด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้บริหารจัดการช่องรายการทำได้ง่าย
        8. ชุดห้องส่งสัญญาณประหยัดไฟฟ้ามากกว่า 50% ระบบอนาล๊อกทีวีจะต้องใช้ เครื่องรับสัญญาณ 1 เครื่อง และ มอดูเลเตอร์ 1 เครื่อง ในการส่งช่องรายการ 1 ช่อง หากส่งรายการ 50 ช่อง จะต้องมีอุปกรณ์หลัก 100 ตัว เมื่อเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลทีวี จะไม่ต้องใช้เครื่องรับสัญญาณที่รับสัญญาณฟรีทีวีจากจานดาวเทียมและเสาอากาศเลย หากช่องทั้ง 50 ช่อง เป็นฟรีทีวีทั้งหมด จะใช้อุปกรณ์จูนเนอร์เพียง 1 เครื่องในการรับสัญญาณได้ครบทั้ง 50 ช่อง และใช้มอดูเลเตอร์เพียง 1 เครื่อง เท่านั้น
        9. ปี พ.ศ. 2563 ตามแผนของ กสทช. ระบบการส่งสัญญาณแบบอนาล๊อกเดิมจะถูกยุติการออกอากาศ นั่นหมายถึงทีวี และอุปกรณ์ใช้ในงานระบบทีวีจะคงเหลือเฉพาะส่วนที่รองรับระบบทีวีรวมแบบดิจิตอลทีวีเท่านั้น ในวันนี้การเลือกซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องพิจารณาให้ดีว่ารองรับอนาคตหรือไม่

        ระบบทีวีรวมมีชื่อเรียกว่า MATV หรือ SMATV หลังจากเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลทีวี เราเรียกชื่อใหม่ว่า ระบบทีวีรวมแบบดิจิตอล หรือ Digital MATV มีชื่อย่อว่า DMATV
        เหตุผลทั้งหมดนี้ ทำให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจอาคารสูงจำเป็นต้องเตรียมการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีดังกล่าว ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวิศวกรรม บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด โทร: 088-8095257

 

ผู้เขียน ITTO Warrior

นัดสำรวจพื้นที่ หรือ ออกแบบ และ ประเมินราคา        ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 บริการหลังการขาย SLA 12 ชั่วโมง สำหรับกรุงเทพ และปริมณฑล, 24 ชั่วโมง สำหรับต่างจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  Facebook / QR Code

  @hstn.co.th / QR Code

  info@hstn.co.th

         โทร02-889-4701, 02-889-4702  แฟกซ์. 02-889-4700

         คอลเซ็นเตอร์ : 082-726-5320, 082-726-5321, 082-726-5322


 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy