L12224XH GIGA Wire GDSL Access Multiplexer (GAM)

Attribute:

SKU : AI0911AAA1001

Categories : Giga Wire Technology

Share

GiGa Wire Technology เป็นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่พัฒนาและออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในอาคารสูงช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดของความเร็วอินเตอร์เน็ตบนโครงข่ายสายทองแดงเก่า การนำ GiGa Wire Technology มาติดตั้งแทนที่ ADSL หรือ VDSLจะส่งผลให้ความเร็วเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง 1000Mbps โดยไม่ต้องเปลี่ยนเน็ตเวิร์คจากคู่สายสายทองแดงเป็นสายไฟเบอร์ออฟติก

GiGa Wire Technology สามารถใช้งานในโครงข่ายใดได้บ้าง

      - คู่สายโทรศัพท์สายทองแดงเก่า สามารถดาวน์โหลดได้สูงสุด 1 Gbps
      - คู่สายเคเบิลLAN UTP CAT 5E, CAT6 เก่าสามารถดาวน์โหลดได้สูงสุด 1 Gbps
      - คู่สายCoaxialCable เก่า สามารถดาวน์โหลดได้สูงสุด 1 Gbps

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy