โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือแผนการฝึกอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคกลาง 4"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือแผนการฝึกอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคกลาง 4"

      เมื่อระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 นายรุ่งโรจน์หวนระลึก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้เข้าร่วมกับ อาจารย์ ภัทร ทองสามสี อาจารย์ วิโรจน์ กิตติวรปรีดา และอาจารย์ คมกฤช ขำยัง คณะครูผู้สอนระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือแผนการฝึกอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคกลาง 4" ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา

        โดยมีวัตถุประสงค์จัดทำคู่มือแผนการฝึกอาชีพ สำหรับครูฝึก เพื่อเตรียมงานการฝึกอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีมีความรู้ความสามารถในอาชีพ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สถานประกอบการ กำหนดไว้ สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และรายวิชาในหลักสูตร

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy