พรบ. อินเตอร์เน็ตร้านกาแฟ การเก็บ Log File

พรบ. อินเตอร์เน็ตร้านกาแฟ การเก็บ Log File

        เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกข่าว เตือนร้านกาแฟที่ปล่อย WIFI ให้ลูกค้าเล่นอินเตอร์เน็ต จะต้องเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Log file) ของลูกค้าอย่างน้อย 90 วัน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมายในมาตรา 26 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560


        Log file หรือ ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หากผู้ให้บริการรายใดไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดทางกฎหมาย

        การเก็บ Log file หมายถึง การบันทึกข้อมูล หรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตใช้ผ่าน WIFI หรือสาย LAN หรือตัวกลางอื่นๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ในร้านของเราที่ให้บริการอยู่ เพื่อสามารถนำมาใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิด หรือก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์   ในกรณีที่มีการกระทำผิดในระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบหาตัวคนร้ายที่กระทำผิดอีกด้วย

        ปกติหากมีการกระทำความผิด หรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ปอท. จะสืบสวนผู้กระทำผิดจะสืบจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตว่าเป็นค่ายไหน เจ้าของค่ายซึ่งมีการเก็บ Log file ขนาดใหญ่ จะเป็นส่งข้อมูลต่อว่าใครเป็นผู้ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต ผู้ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต (หมายถึงร้านกาแฟของเรา) จะต้องสามารถส่งข้อมูลใน Log File ของเราต่อได้ว่าลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านกาแฟคนไหนเป็นผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หลังจากได้ข้อมูล ปอท. จะตรวจสอบและเข้าจับกุมลูกค้าในร้านกาแฟที่กระทำความผิด”

        หากเราซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟไม่สามารถส่งข้อมูล Log File ให้กับ ปอท. อาจส่งผลให้ ปอท. เข้าใจได้ว่าเราเป็นผู้กระทำผิดคนสุดท้าย ทั้งที่ผู้กระทำความผิดไม่ใช่เรา แต่เป็นลูกค้าของเราเพราะเราให้ข้อมูลเขาไม่ได้ว่าเป็นใคร แต่ปลายทางนั้นคือเรา หรือไม่?

        ทางที่ปลอดภัยที่สุดเราควรมีเครื่องเก็บ Log File ของเราเพื่อความปลอดภัยสำหรับร้านเรา และไม่ต้องมานั่งปวดหัวเป็นคดีความกับ ปอท. เนื่องจากระบบมันไม่ได้แพงมาก ถ้าเป็นร้านเล็กๆ จำนวนลูกค้า ไม่มากเราสามารถใช้อุปกรณ์ราคาหลักพันมาเก็บ Log File ก็เก็บได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จ่ายครั้งเดียว ไม่ต้องมีจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายปีด้วย  แต่ถ้าเป็นร้านขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือมีหลายสาขา ก็มีระบบที่เป็นหลักหมื่นถึงหลักล้านครับ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy