สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ทั่วโลกต้องเฝ้าระวัง โดยมีการคัดกรองกลุ่มคนในการเข้าพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยส่วนมากจะใช้เครื่องมือคัดกรองที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการจับเครื่องมือเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่คัดกรองจำเป็นต้องใกล้ชิดกับกลุ่มคนขณะคัดกรอง ทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสและความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ รวมถึงเป็นผู้แพร่กระจายเชื้ออีกทางด้วย HSTN จึงขอนำเสนอ โซลูชั่นล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยไม่ต้องใกล้ชิดหรือไม่สัมผัสกลุ่มคนขณะคัดกรอง สามารถคัดกรองได้คราวละจำนวนมาก ความผิดพลาดต่ำเพียง 0.3 หรือ 0.5 องศาเซลเซียส สามารถแยกการตรวจสอบเฉพาะมนุษย์ สามารถบันทึกการคัดกรองเพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้ ประกอบไปด้วย Professional Thermographic fever screening (±0.3°C) และ Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree) จำนวน 3 โซลูชั่น

Professional Solution Thermographic fever screening

I Professional Thermographic fever screening (±0.3°C)
        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.3°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม

        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD1217B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD1217B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร ทำงานร่วมกับ Black Body DS-2TE127-F4A พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

  • Thermographic Body Temperature Measurement Tullet Camera Model: DS-2TD1217B-3/PA or DS-2TD1217B-6/PA
  • Black Body Model: DS-2TE127-F4A
  • DeepinMind Series NVR with: iDS-7600NXI-I2/8F
  • Harddisk Model: WD20PURZ
  • Display: LED TV 32LV300C
  • Software: iVMS-4200
  • POE Switch Model: GS1200-5HP
  • Tripod x 2
  • Tripod adaptor
  • TV stand with wheels Model: SM5000STA
  • Block Steel Footpath Pole (Optional)

II Professional Thermographic fever screening (±0.3°C)
        โซลูชั่น II กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ BULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.3°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม

        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD2617B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD2617B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร ทำงานร่วมกับ Black Body DS-2TE127-F4A พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

  • Thermographic Body Temperature Measurement Bullet Camera Model: DS-2TD2617B-3/PA or DS-2TD2617B-6/PA
  • Black Body Model: DS-2TE127-F4A
  • DeepinMind Series NVR with: iDS-7600NXI-I2/8F
  • Harddisk Model: WD20PURZ
  • Display: LED TV32LV300C
  • Software: iVMS-4200
  • POE Switch Model: GS1200-5HP
  • Tripod x 2
  • Tripod adaptor
  • TV stand with wheels Model: SM5000STA
  • Block Steel Footpath Pole (Optional)

Standard Solution Thermographic fever screening

I Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree)

        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.5°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม
        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD1217B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD1217B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

  • Thermographic Body Temperature Measurement Tullet Camera Model: DS-2TD1217B-3/PA or DS-2TD1217B-6/PA
  • DeepinMind Series NVR with: iDS-7600NXI-I2/8F
  • Harddisk Model: WD20PURZ
  • Display: LED TV32LV300C
  • Software: iVMS-4200
  • POE Switch Model: GS1200-5HP
  • Tripod
  • Tripod adaptor
  • TV stand with wheels Model: SM5000STA
  • Block Steel Footpath Pole (Optional)

II Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree)

        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.5°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม
        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD2617B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD2617B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

 

  • Thermographic Body Temperature Measurement Bullet Camera Model: DS-2TD2617B-3/PA or DS-2TD2617B-6/PA
  • DeepinMind Series NVR with: iDS-7600NXI-I2/8F
  • Harddisk Model: WD20PURZ
  • Display: LED TV32LV300C
  • Software: iVMS-4200
  • POE Switch Model: GS1200-5HP
  • Tripod
  • Tripod adaptor
  • TV stand with wheels Model: SM5000STA
  • Block Steel Footpath Pole (Optional)

III Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree)

        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.5°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม

        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Handheld Thermographic Body Temperature Measurement รุ่น DS-2TP31B-3AUF ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร พร้อมขาตั้ง บันทึกด้วย Memory Card จอมอนิเตอร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

  • Handheld Thermographic Body Temperature Measurement Handheld Camera Model: DS-2TP31B-3AUF
  • Memory card 128GB
  • Display: LED TV32LV300C
  • Tripod
  • TV stand with wheels Model: SM5000STA
  • Block Steel Footpath Pole (Optional)
Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.