สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ทั่วโลกต้องเฝ้าระวัง โดยมีการคัดกรองกลุ่มคนในการเข้าพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยส่วนมากจะใช้เครื่องมือคัดกรองที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการจับเครื่องมือเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่คัดกรองจำเป็นต้องใกล้ชิดกับกลุ่มคนขณะคัดกรอง ทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสและความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ รวมถึงเป็นผู้แพร่กระจายเชื้ออีกทางด้วย HSTN จึงขอนำเสนอ โซลูชั่นล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยไม่ต้องใกล้ชิดหรือไม่สัมผัสกลุ่มคนขณะคัดกรอง สามารถคัดกรองได้คราวละจำนวนมาก ความผิดพลาดต่ำเพียง 0.3 หรือ 0.5 องศาเซลเซียส สามารถแยกการตรวจสอบเฉพาะมนุษย์ สามารถบันทึกการคัดกรองเพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้ ประกอบไปด้วย Professional Thermographic fever screening (±0.3°C) และ Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree) จำนวน 3 โซลูชั่น

Professional Solution Thermographic fever screening

I Professional Thermographic fever screening (±0.3°C)
        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.3°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม

        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD1217B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD1217B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร ทำงานร่วมกับ Black Body DS-2TE127-F4A พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

image

HIKVISION  กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน
SET A

 • กล้อง DS-2TD1217B-3/PA(ฺB)
 • Notbook Lenovo IP3-14ADA
 • TV LG 43 นิ้ว
 • ขาตั้งกล้อง DS-2907ZJ
 • Switch GS1200-5HP v2

II Professional Thermographic fever screening (±0.3°C)
        โซลูชั่น II กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ BULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.3°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม

        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD2617B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD2617B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร ทำงานร่วมกับ Black Body DS-2TE127-F4A พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

image

HIKVISION กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน
SET B

 • กล้อง DS-2TD1217B-3/PA(ฺB)ฺ
 • Back Body
 • TV LG 43 นิ้ว
 • Notbook Lenovo IP3-14ADA
 • ขาตั้งกล้อง DS-2907ZJ x2
 • Switch GS1200-5HP v2

Standard Solution Thermographic fever screening

I Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree)

        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.5°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม
        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD1217B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD1217B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

HIKVISION กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน
SET C
 • กล้อง DS-2TD1217B-3/PA(ฺB)ฺ
 • Back Body
 • NVR 4K DeepinMind
 • TV LG 43 นิ้ว
 • ขาตั้งกล้อง DS-2907ZJ
 • HDD 1 TB
 • Switch GS1200-5HP v2

image

II Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree)

        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.5°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม
        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera รุ่น DS-2TD2617B-3/PA ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร หรือ DS-2TD2617B-6/PA ที่มุมมองกว้างปกติรัสมี 1.5 เมตร พร้อมขาตั้ง เครื่องบันทึก จอมอนิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

 

image
HIKVISION กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน
SET D
 • กล้อง DS-2TD1217B-3/PA(ฺB)ฺ
 • Back Body
 • NVR 4K DeepinMind
 • TV LG 43 นิ้ว
 • HDD 1 TB
 • ขาตั้งกล้อง DS-2907ZJ x2
 • Switch GS1200-5HP v2

III Standard Thermographic fever screening (±0.5 degree)

        โซลูชั่น I กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส แบบ TULLET ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เรนจ์อุณหภูมิ 30°C - 45°C ความแม่นยำสูง (±0.5°C) มี AI ตรวจจับอุณหภูมิจากใบหน้าของมนุษย์ ใช้วิเคราะห์อาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ในช่วงสถานการณ์ "โรคระบาดโควิด-19" ได้อย่างดีเยี่ยม

        อุปกรณ์ที่ใช้และการทำงานของระบบประกอบไปด้วย กล้อง Handheld Thermographic Body Temperature Measurement รุ่น DS-2TP31B-3AUF ที่มุมมองกว้างกว่ารัสมี 1.0 เมตร พร้อมขาตั้ง บันทึกด้วย Memory Card จอมอนิเตอร์ และไม้กั้น ครบชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

สนใจใช้บริการ ขอใบเสนอราคา Click

Contact
HSTN มีสินค้าที่หลากหลาย
สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
image
สินค้ามีการรับประสูงสุด 3 ปี
(ขึ้นอยู่แต่ละอุปกรณ์)
image
การรันตี การบริการหลังการขาย แบบ Premium Service
ทีมวิศวกรสแตนด์บาย 24/7/365
(24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด)
มี Call Center
ค่อยให้บริการ และช่วยเหลือให้คำปรึกษา
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้