พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวภาคีและการจัดการศึกษาระดับปริญญตรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวภาคีและการจัดการศึกษาระดับปริญญตรี

        เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-13.00 น. บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด นำโดยคุณรุ่งโรจน์  หวนระลึก ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าด้วยร่วมมือ เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) โดยมีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), สำนักงาน กสทช. เขต 16 (ราชบุรี) และสำนักงานบริหารลูกค้า กสทช. ราชบุรี เข้าร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางในครั้งนี้ด้วย นำโดยคุณอินดา  แตงอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 และคุณสเน่ห์  ศรีวิลัย ผู้อำนววยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้เป็นประธานลงนามระหว่าง”สถานบัน” กับ “สถานประกอบการ” ได้ลงนามกัน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 


ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่าง “สถาบัน” กับ “สถานประกอบการ” ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยรวมถึงมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสถานศึกษาในสังกัด “สถาบัน” กับ “สถานประกอบการ”
 


ทางบริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด จะดำเนินการตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ให้ได้อย่างเต็มที่ และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy