โครงการห้องส่งทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไก่เถือน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

โครงการห้องส่งทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไก่เถือน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

         เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นำโดย คุณรุ่งโรจน์  หวนระลึก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด, คุณคมกฤษ สันติวรากร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด และคุณประชา สุขขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในส่วนของกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กร (B2B)  และ บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด ได้ร่วมกันส่งมอบ งานติดตั้งระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแบบดิจิตอลทีวี 32 ช่อง ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ห้องส่งระบบดิจิตอลทีวี 32 ช่อง โครงข่ายสายระบบทีวี โทรทัศน์ แอลจี แบบดิจิตอลทีวี 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และ โทรทัศน์ แอลจี แบบดิจิตอลทีวี 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน โดยมีผู้รับมอบ คือ ผอ. ทิพานัน  อินทร์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

        บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และอยากเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน และเปิดโลกทัศน์ได้กว้างขึ้น ทาง บริษัทฯ หวังว่าระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแบบดิจิตอลทีวี จะเกิดประโยชน์ในการศึกษากับนักเรียนทุกๆ คน และเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป

         โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน หมู่ที่ 4 บ้านหนองไก่เถื่อน ตำบลห้วยลึก  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ ผอ. ทิพานัน  อินทร์เรือง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy