มาตรฐานการแบ่งสีสายไฟ

มาตรฐานการแบ่งสีสายไฟ

มาตรฐานการแบ่งสีสายไฟ มอก. 11-2553 ปัจจุบัน ได้มีการระบุสีของแกนสายไฟฟ้า ว่าการแสดงด้วยสีจะต้องไม่เกิน 5 แกน และต้องหลีกเลี่ยงสี ขาว และแดง ซึ่งให้กำหนดรูปแบบสีดังนี้
1. สายแกนเดี่ยว : ไม่ระบุสี
2. สาย 2 แกน : ฟ้า ( N), น้ำตาล (L)
3. สาย 3 แกน : เขียวแถบเหลือง (G), ฟ้า ( N), น้ำตาล (L) หรือ น้ำตาล(L1), ดำ (L2), เทา(L3)
4. สาย 4 แกน : เขียวแถบเหลือง (G), น้ำตาล(L1), ดำ (L2), เทา(L3)
5. สาย 5 แกน : เขียวแทบเหลือง (G) ฟ้า ( N), น้ำตาล (L), ดำ (L2), เทา(L3)

และนอกจากนี้การกำหนด Code สีตามระบบเฟสนั้น จะต้องระบุเป็น
ระบบ 1 เฟส
สายเฟส ฉนวนต้องเป็น สีน้ำตาล
สายนิวทรัล ฉนวนต้องเป็น สีฟ้า
สายดิน ฉนวนต้องเป็น สีเขียวแถบเหลือง
ระบบ 3 เฟส
สายเฟส A ฉนวนต้องเป็น สีน้ำตาล
สายเฟส B ฉนวนต้องเป็น สีดำ
สายเฟส C ฉนวนต้องเป็น สีเทา
สายนิวทรัล ฉนวนต้องเป็น สีฟ้า
สายดิน ฉนวนต้องเป็น สีเขียวแถบเหลือง

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy