ทำไมต้องใช้ Digital signage

ทำไมต้องใช้ Digital signage

ข้อดีของการใช้จอ Digital signage แทน โปสเตอร์กระดาษ มีอะไรบ้าง

 การใช้จอ Digital signage มีข้อดีที่สำคัญหลายอย่างเมื่อเทียบกับการใช้โปสเตอร์กระดาษ ดังนี้:

 1. ความยืดหยุ่นในการอัปเดต: ด้วย Digital signage, คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้โดยทันท่วงที ทำให้เหมาะสมสำหรับการประชาสัมพันธ์ที่ต้องการความรวดเร็วและความทันสมัย

 2. ลดความเปลืองกระดาษ: Digital signage ทำให้เราไม่ต้องพิมพ์โปสเตอร์ใหม่เมื่อต้องการเปลี่ยนเนื้อหา ช่วยลดการใช้กระดาษและสารเคมีที่เกี่ยวข้อง

 3. ความน่าสนใจ: จอ Digital signage สามารถเล่นวิดีโอและมีเอฟเฟกต์เคลื่อนไหว ทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้มองดูได้มากกว่าโปสเตอร์ที่เป็นภาพนิ่ง

 4. การนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย: Digital signage สามารถแสดงเนื้อหาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ, ภาพถ่าย, ข้อความ, ข้อมูลเวลาจริง เช่น ข้อมูลอุณหภูมิหรือข้อมูลข่าวสาร

 5. ระบบการกำหนดเวลา: คุณสามารถกำหนดการแสดงเนื้อหาบน Digital signage ให้เปลี่ยนไปตามเวลาหรือสถานการณ์ที่กำหนดไว้

 6. การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล: จอ Digital signage สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลจริง ๆ ได้ เช่น การนำเสนอข้อมูลอุณหภูมิจริง ๆ หรือข่าวสารล่าสุด

 7. ความสามารถในการวัดผล: ด้วยการใช้จอ Digital signage ที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล คุณสามารถวัดผลความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ของคุณได้

 8. การรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ: คุณสามารถเชื่อมต่อ Digital signage กับหลายแหล่งข้อมูล ทำให้เนื้อหาที่แสดงในบอร์ดนั้นอัปเดตและสัมพันธ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน

 9. การควบคุมทางไกล: คุณสามารถควบคุมและอัปเดตเนื้อหาบน Digital signage จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 10. เพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร: ด้วยการใช้ Digital signage คุณสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนและแบบเรียลไทม์ให้กับผู้คนได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

  HSTN Admin
 : 28 August 2023

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy