ผลกระทบต่อระบบทีวีรวมศูนย์ Digital SMATV CATV หลังจาก กสทช. อนุมัติส่งรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 17 ช่อง ผ่าน ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน

ผลกระทบต่อระบบทีวีรวมศูนย์ Digital SMATV CATV  หลังจาก กสทช. อนุมัติส่งรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 17 ช่อง  ผ่าน ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน

รุ่งเรือง หวนระลึก May 14th 2020 

        หลังจากเมื่อ วันที่ 8 พ.ค. 2563 ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติให้ ศธ. โดย สพฐ.  ส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผ่าน ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน และเมื่อ วันที่ 13 พ.ค. 2563 ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาจำนวน 17 ช่องรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยเริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อระบบทีวีรวมศูนย์ภายในอาคาร (Digital MATV, SMATV) และระบบเคเบิลทีวีภายในจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน (Digital CATV) อย่างไรบ้าง?

        หลังจากเมื่อ วันที่ 8 พ.ค. 2563 ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติให้ ศธ. โดย สพฐ.  ส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผ่าน ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน และเมื่อ วันที่ 13 พ.ค. 2563 ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาจำนวน 17 ช่อง รายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยเริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อระบบทีวีรวมศูนย์ภายในอาคาร (Digital MATV, SMATV) และระบบเคเบิลทีวีภายในจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน (Digital CATV) อย่างไรบ้าง? 

               1. ไม่ส่งผลกระทบหรือมีความถี่ไปรบกวนระบบทีวีรวมศูนย์ของเราแต่อย่างใด การเพิ่มช่องรายการดังกล่าวยังคงใช้ความถี่เดิมทั้ง 5MUX ไม่มีการใช้ความถี่เพิ่มขึ้น ทั้งระบบทีวีอนาล็อกและทีวีดิจิตอล
               2. ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทีวีรวมศูนย์ ที่ส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลจากเสาอากาศเข้าระบบ 20 ช่อง โดยตรง และไม่มีการส่งรายการโทรทัศน์อื่นเพิ่มเติม เราสามารถจูนทีวีดิจิตอลหรือกล่องรับดิจิตอลทีวี เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้เพิ่มอีก 17 ช่องรายการ รวมทั้งสิ้น 37 ช่อง รายการ
               3. ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทีวีรวมศูนย์ ที่ส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลจากเสาอากาศเข้าระบบ 20 ช่อง ที่มีการเพิ่มจำนวนช่องรายการโทรทัศน์อื่นใดกี่ช่องก็ตาม แต่มีการจัดเรียงลำดับช่องในลำดับที่สูงกว่าลำดับที่ 53 เราสามารถจูนทีวีดิจิตอลหรือกล่องรับดิจิตอลทีวี เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้เพิ่มอีก 17 ช่องรายการ เพิ่มเติมจากจำนวนช่องเดิมที่ส่งในระบบก่อนหน้านี้
               4. ส่งผลกระทบต่อระบบทีวีรวมศูนย์ ที่ส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลจากเสาอากาศเข้าระบบ 20 ช่อง ที่มีการเพิ่มจำนวนช่องรายการโทรทัศน์อื่นใดกี่ช่องก็ตาม แต่มีการจัดเรียงลำดับช่องในลำดับที่ต่ำกว่าลำดับที่ 53 จำเป็นต้องปรับค่าตัวแปรที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้การจัดเรียงช่องรายการไม่ทับซ้อนกัน หลังจากปรับค่าตัวแปรต่างๆ เสร็จเราสามารถจูนทีวีดิจิตอลหรือกล่องรับดิจิตอลทีวี เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้เพิ่มอีก 17 ช่องรายการ เพิ่มเติมจากจำนวนช่องเดิมที่ส่งในระบบก่อนหน้านี้
               5. ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทีวีรวมศูนย์ ที่รับสัญญาณทีวีดิจิตอลจากเสาอากาศ มา Re-Broadcast ใหม่ (วิธีการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 17 ช่อง ผ่านระบบนี้ จำเป็นต้องปรับค่าตัวแปรที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณหรือมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม)
               6. ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทีวีรวมศูนย์ ที่รับสัญญาณทีวีดิจิตอลจากจานดาวเทียม มา Re-Broadcast ใหม่ (วิธีการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 17 ช่อง ผ่านระบบนี้ จำเป็นต้องปรับค่าตัวแปรที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณหรือมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม)
               7. ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทีวีรวมศูนย์ที่เป็นระบบอนาล็อก (วิธีการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 17 ช่อง ผ่านระบบนี้ จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนเป็นระบบทีวีดิจิตอล)

กล่าวโดยสรุปคือ “การส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลที่นำสัญญาณจากแผงเสาอากาศดิจิตอลส่งเข้าระบบโครงข่ายโดยตรง” ในกรณีระบบของเราไม่มีการเพิ่มเติมช่องรายการอื่นๆ และ/หรือ มีการเพิ่มเติมช่องรายการอื่นๆ ในลำดับช่องสูงกว่าลำดับที่ 53 ไม่ต้องทำอะไรเลย ยกเว้นในกรณีที่ระบบของเรามีการเพิ่มเติมช่องรายการอื่นๆ ในลำดับช่องต่ำกว่าลำดับที่ 53 จึงได้รับผลกระทบ

“การส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลโดยนำสัญญาณจากแผงเสาอากาศดิจิตอล และ/หรือ จากจานดาวเทียม มา Re-Broadcast ใหม่” ก่อนส่งเข้าระบบโครงข่าย จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ไม่ต้องทำอะไร หากต้องการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 17 ช่อง จำเป็นต้องปรับค่าตัวแปรที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณหรือมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือเพียงจูนทีวีดิจิตอลหรือกล่องรับดิจิตอลทีวีก็สามารถรับชมได้

หากท่านใดได้รับผลกระทบ และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษา และดำเนินการแก้ไขให้ ในราคาที่เหมาะสม

แหล่งอ้างอิง:
http://www.nbtc.go.th/getattachment/law/law_noti/nbtc_notification/แผนความถี่วิทยุส-าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระ/ประกาศฯ.PDF.aspx
http://www.nbtc.go.th/News/Information/45206.aspx

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้