ทีวีดิจิตอลหลังคืนใบอนุญาติ 7 ช่อง แต่ละช่องยุติการออกอากาศวันไหน และทำอย่างไรต่อไป?

ทีวีดิจิตอลหลังคืนใบอนุญาติ 7 ช่อง แต่ละช่องยุติการออกอากาศวันไหน และทำอย่างไรต่อไป?

        ช่องทีวีดิจิตอลก่อนหน้ามีการออกอากาศ 28 ช่อง เป็นช่องความคมชัดปกติ 18 ช่อง และ ช่องความคมชัดสูง 10 ช่อง เมื่อมีการยุติการออกอากาศช่อง Loca 15 และ THV 17 จึงเหลือช่องที่ออกอากาศเพียง 26 ช่อง และในวันที่ 10 พ.ค. 2562 เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิตอลที่ประสงค์จะขอคืนใบอนุญาตให้บริการ ต้องส่งหนังสือแจ้งความจำนงค์กับ กสทช. ตามเงื่อนใขที่ระบุในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 เรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีผู้แจ้งคืนใบอนุญาตทั้งหมด 7 ราย คือ 3 Family 13, MCOT Family 14, Spring News 19, Bright TV 20, Voice TV 21, Spring 26 และ 3 SD 28 จึงทำให้ช่องทีวีดิจิตอลจะคงเหลือ 19 ช่อง โดยเป็นช่องความคมชัดปกติ 9 ช่อง และ ช่องความคมชัดสูง 10 ช่อง

แต่ละช่องยุติการออกอากาศวันไหน และทำอย่างไรต่อไป?


    · 3 Family 13 ยุติการออกอากาศ 30 ก.ย. 2562 เวลา 23.59 น. บางรายการย้ายมารวมกับ 3 HD 33
    · MCOT Family 14 ยุติการออกอากาศ 15 ก.ย. 2562 เวลา 23.59 น. บางรายการย้ายมารวมกับ MCOT HD 30
    · Spring News 19 ยุติการออกอากาศ 15 ส.ค. 2562 เวลา 23.59 น. บางรายการย้ายมา Nation TV 22 และออกอากาศทาง Online ชื่อช่อง Spring Online
    · Bright TV 20 ยุติการออกอากาศ 15 ส.ค. 2562 เวลา 23.59 น. ออกอากาศใหม่ทาง Online ชื่อช่อง Bright Today
    · Voice TV 21 ยุติการออกอากาศ 31 ส.ค. 2562 เวลา 23.59 น. ออกอากาศใหม่ทาง Online และทางทีวีดาวเทียม
    · Spring 26 ยุติการออกอากาศ 15 ส.ค. 2562 เวลา 23.59 น. บางรายการย้ายมา Nation TV 22 และออกอากาศทาง Online ชื่อช่อง Spring Online
    · 3 SD 28 ยุติการออกอากาศ 30 ก.ย. 2562 เวลา 23.59 น. บางรายการย้ายมารวมกับ 3 HD 33


รุ่งโรจน์  หวนระลึก
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy