บริการของเรา

 

 - งานออกแบบระบบไฟเบอร์ออฟติก
 - งานติดตั้งพาดสายไฟเบอร์ออฟติก
 - งานเซอร์วิสและบำรุงรักษาระบบไฟเบอร์ออฟติก
 - งานหาเหตุเสียและแก้ไขเหตุเสีย
 - งานสไปลซ์สายไฟเบอร์ออฟติก
 - งานทดสอบผล OTDR
 - งานทดสอบ Power Light Source
 - งานจ้างเหมาช่างออฟติก 1 วัน