E-CATALOGUE
E-Catalog IPTV
ARISTA Pro Hotel IPTV 
ARISTA Pro Hospital IPTV
LG ProCentric Direct.
LG ProCentric V
E-Catalog อุปกรณ์จับอุณหภูมิร่างกาย
Minmoe กล้องวัดอุณหภูมิร่างกาย
เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมตัวจับอุณหภูมิร่างการ แบบมีจอโฆษณา ประชาสัมพันธ์
E-Catalog FTTx
FTTr

DIGITAL TV

คือระบบทีวีรวมที่รับสัญญาณจากจานดาวเทียม, เสาอากาศดิจิตอลทีวี, รายการที่มีลิขสิทธิ์ และ ช่องรายการของโครงการ นำมารวมกันเป็นสัญญาณดิจิตอลทีวี แล้วขยายสัญญาณเพื่อส่งไปในโครงข่าย ทีวีรวมของโครงการนั้นๆ ที่ห้องของลูกค้า ต่อสายทีวีจาก Outlet เข้ากับทีวี หรือกล่อง Digital Set Top Box แล้วจูนสัญญาณดิจิตอลทีวี

ANALOG TV

คือระบบทีวีรวมที่รับสัญญาณจากจานดาวเทียม, เสาอากาศดิจิตอลทีวี, รายการที่มีลิขสิทธิ์ และ ช่องรายการของโครงการ นำมารวมกันเป็นสัญญาณอะนาล็อคทีวี แล้วขยายสัญญาณเพื่อส่งไปในโครงข่าย ทีวีรวมของโครงการนั้นๆ ที่ห้องของลูกค้า ต่อสายทีวีจาก Outlet เข้ากับทีวี แล้วจูนสัญญาณอะนาล็อคทีวี