Giga Wire Technology

GIGA Wire Technology เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อินเตอร์เน็ตวิ่งบนสายทองแดงได้สูงถึง 1 Gbps เหมาะสำหรับโครงการ ตึกสูง ที่มีโครงข่ายเดิมเป็นสายทองแดง