Holiday

วันหยุดประจำปีบริษัท 2563
 
ลำดับวัน/เดือน/ปีรายละเอียด
1วันพุธที่ 1 มกราคม 2563วันขึ้นปีใหม่
2วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563วันมาฆบูชา
3วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563วันจักรี
4วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563วันหยุดสงกรานต์
5วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563วันหยุดสงกรานต์
6วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563วันหยุดสงกรานต์
7วันพุธที่ 15 เมษายน 2563วันหยุดสงกรานต์
8วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563วันแรงงานแห่งชาติ
9วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563วันวิสาขบูชา 
10วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา
11วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
14วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563วันปิยมหาราช
15วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
16วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
17วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
18วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
19วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม