Holiday

วันหยุดประจำปีบริษัท
 
ลำดับวัน/เดือน/ปีรายละเอียด
1วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562วันหยุดชดเชยปีใหม่
2วันพุธที่ 2 มกราคม 2562วันหยุดชดเชยปีใหม่
3วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562วันมาฆบูชา
4วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562วันจักรี
5วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
6วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
7วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562วันสงกรานต์
8วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562วันสงกรานต์
9วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562วันแรงงานแห่งชาติ
10วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
11 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562วันวิสาขบูชา 
12วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562วันอาสาฬหบูชา
13วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562วันเข้าพรรษา
14วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
15วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
16วันจันทร์ที่ 14 ตุลาตม 2562ชดเชยวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562วันปิยมหาราช
18วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม