Holiday

วันหยุดประจำปีบริษัท 2563
 
ลำดับวัน/เดือน/ปีรายละเอียด
1วันพุธที่ 1 มกราคม 2563วันขึ้นปีใหม่
2วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563วันมาฆบูชา
3วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563วันจักรี
4วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563วันหยุดสงกรานต์ (เลื่อน)
5วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563วันหยุดสงกรานต์ (เลื่อน)
6วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563วันหยุดสงกรานต์ (เลื่อน)
7วันพุธที่ 15 เมษายน 2563วันหยุดสงกรานต์ (เลื่อน)
8วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563วันแรงงานแห่งชาติ
9วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563วันวิสาขบูชา 
10วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563วันหยุดชดเชยสงกรานต์
11วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563วันเข้าพรรษา
12วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
13วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563วันหยุดชดเชยสงกรานต์
14วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563วันหยุดชดเชยสงกรานต์
15วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
16วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
17วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563วันหยุดชดเชยสงกรานต์
18วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
19วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563วันปิยมหาราช
20วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
21วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
22วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
23วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
24วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม