งานสัมนา และ แสดงสินค้า

งานสัมนาครั้งต่อไป : โรงแรม The St.Regis Bangkok     วันเวลา : 18 มีนาคม 25620 / 8.00น. - 17.00น. 
 
สถานที่ : Astor Ballroom  ข้อมูลเพิ่มเติม : 063-905-7484, 063-905-7483   ลงทะเบียน : กดที่นี่