Outdoor Digital Antenna

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : D14E

Share

Share

แผงสายอากาศดิจิตอลรับสัญญาณระบบ UHF Band 4 และ Band 5 ( ช่อง 21-69 ) สามารถรับสัญญาณได้ไกลจากสถานีส่ง 1-90 กิโลเมตร จากสถานีส่งที่ออกเป็นระบบ UHF ทั่วประเทศ