เอฟ ไทป์ ต่อตัวกลางสำหรับใช้ RG6

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : F-Type Female to Female (F81)

Share

Share

ตัวต่อกลางระหว่าง F-Type กับ F-Type