ตัวต่อกลางสาย RG11

SB-Common (F28)

Share

Share

ข้อต่อตรงแบบขันน็อตตัวใหญ่สำหรับ RG11