ป้ายประชาสัมพันธ์จอแอลอีดีฟูลคัลเลอร์ดีสเพลย์วีดีโอวอลล์
image
       ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์แบบใช้ป้ายโปสเตอร์ขนาดใหญ่ตามผนังตึกหรือบนยอดตึก ฉากหลังบนเวทีการแสดง แม้กระทั่งงานอีเว้นต์ต่างๆ รวมถึงการพรีเซนท์งานด้วยเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ หลายแห่งถูกแทนที่ด้วย จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ (LED Full Color Display Board Video Wall)

       จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ (LED Full Color Display Board Video Wall) สามารถใช้งานได้ทั้งที่พื้นที่สว่าง และ พื้นที่ที่มืด สามารถออกแบบขนาดจอขนาดต่างๆ ได้ตามความต้องการ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และมีทั้ง จอแอลอีดีแบบติดตั้งภายในอาคาร และ จอแอลอีดีแบบติดตั้งภายนอกอาคาร ให้เหมาะสมกับลักษณะงานอีกด้วย
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์
image
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ที่ใช้ภายในอาคาร
    นิยมใช้จอแอลอีดีแบบ SMD (Surface Mounted Diode) จอแอลอีดีชนิดนี้มีขนาดเล็กสามารถออกแบบให้การจัดเรียงหลอดแอลอีดีได้ใกล้กันมาก มีความคมชัดสูงกว่า มีความสม่ำเสมอของสีที่ดีกว่า นั่นหมายถึงการมองระยะใกล้หรือตัวอักษรจะได้ความคมชัดที่ดีกว่า เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ทนความร้อนได้น้อยกว่าจอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ที่ใช้หลอดแอลอีดีแบบ DIP
image
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ที่ใช้ภายนอกอาคาร
    นิยมใช้จอแอลอีดีแบบ DIP (Direct In-line Package) จอแอลอีดีชนิดนี้เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง เนื่องจากให้แสงสว่างได้ดีกว่า สามารถระบายความร้อนได้ดี ทนความร้อนได้สูง ทนทานต่อสภาพอากาศ เสียยากแต่ซ่อมแซมง่าย การให้แสงสว่างที่สูงกว่าทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าแบบ SMD
     ดังนั้นหากต้องการใช้จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ภายในอาคารควรเลือก “จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์แบบ SMD” เนื่องจาก คมชัดกว่า เบากว่า ความสม่ำเสมอของสีดีกว่า กินไฟน้อยกว่า หากต้องการใช้จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ภายนอกอาคารควรเลือก “จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์แบบ DIP” เนื่องจาก ให้ความสว่างมากกว่า ทนทานกว่า ระบายความร้อนดีกว่า กินไฟมากกว่า
Pixel Picth จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ คืออะไร?

     จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ คือ จอแสดงผลที่ออกแบบโดยนำ “หลอดไฟแอลอีดี” มาจัดเรียงกันเป็นจอขนาดต่างๆ ระยะห่างระหว่าง หลอดไฟแอลอีดี แต่ละดวงเราเรียกว่า Pixel Picth เรียกสั้นๆว่า PH หรือ P

หาก “ตัวเลข P ต่ำ” แสดงว่าจำนวนหลอดไฟแอลอีดีมีจำนวนมากกว่า และมีราคาสูงกว่า “ตัวเลข P สูง”
image
ถ้าต้องการรู้งบประมาณการติดตั้งจอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?
image
1. ต้องการติดตั้งภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร เพื่อเลือกชนิดของจอแอลอีดีได้เหมาะสม
image

 
2. เป็นแบบ แนวตั้ง หรือ แนวนอน ขนาด ความสูง และ ความยาว เท่าไหร่?

image
3. ระยะทางระหว่างจอไปยังผู้ชมหรือคนดูที่อยู่ใกล้ที่สุดมีระยะกี่เมตร
image
4. จากตู้เบรกเกอร์เมนหลักมายังจอแอลอีดีต้องเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธีใด มีระยะทางเท่าไหร่
image
5. จากคอมพิวเตอร์มายังจอแอลอีดีต้องเดินสายสัญญาณด้วยวิธีใด มีระยะทางเท่าไหร่
image
6. ต้องการซอร์ฟแวร์การแสดงผลพิเศษอื่นๆ (Customize Software) นอกเหนือจากการแสดงผลปกติหรือไม่ อย่างไร
image
7. การติดตั้งจอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ภายนอกอาคาร หรือ ภายในอาคารบางประเภท ต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองมาตรฐานด้วย
เลือกใช้จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ให้เหมาะกับงานและราคาเหมาะสมควรเลือกแบบไหน?


         การเลือกใช้จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์นอกจากต้องพิจารณาว่าใช้ ภายนอกอาคาร หรือ ภายในอาคาร แล้วจำเป็นต้องคำนึงถึงระยะทางการมองระหว่างจอแอลอีดีดีไปยังผู้ชมหรือคนดูที่อยู่ใกล้ จึงเลือกใช้จอที่มีระยะ Pixel Picth (PH, P) ที่เหมาะกับงาน เพื่อให้ได้จอแอลอีดีที่คมชัด ในราคาที่เหมาะสม มีวิธีพิจารณาการเลือกจอแอลอีดีง่ายๆ เช่น จอแอลอีดี P3 เหมาะสำหรับระยะการมองใกล้สุด 3 เมตรขึ้นไป, จอแอลอีดี P20 เหมาะสำหรับระยะการมองใกล้สุด 20 เมตรขึ้นไป ตัวอย่างเช่น

- P3 Indoor LED Full Color Display Board Video Wall 800mm x 3200mm หมายถึง จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สูง 800มม. ยาว 3200มม. มีระยะห่างระหว่างหลอดไฟแอลอีดี 3 มิลลิเมตร

- P20 Outdoor LED Full Color Display Board Video Wall 2496mm x 8640mm  หมายถึง จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สูง 2496มม. ยาว 8640มม. มีระยะห่างระหว่างหลอดไฟแอลอีดี 20 มิลลิเมตร


image
 • P1.66 Indoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายในอกอาคารระยะการมองใกล้สุด 1.66 เมตรขึ้นไป
 • P2 Indoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายในอาคารระยะการมองใกล้สุด 2 เมตรขึ้นไป
 • P2.5 Indoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายในอาคารระยะการมองใกล้สุด 2.5 เมตรขึ้นไป
 • P3 Indoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายในอาคารระยะการมองใกล้สุด 3 เมตรขึ้นไป
 • P4 Indoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายในอาคารระยะการมองใกล้สุด 4 เมตรขึ้นไป
 • P5 Indoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายในอาคารระยะการมองใกล้สุด 5 เมตรขึ้นไป
 • P6 Indoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายในอาคารระยะการมองใกล้สุด 6 เมตรขึ้นไป
 • P7.62 Indoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายในอาคารระยะการมองใกล้สุด 7.62 เมตรขึ้นไป
 • P6 Outdoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายนอกอาคารระยะการมองใกล้สุด 6 เมตรขึ้นไป
 • P8 Outdoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายนอกอาคารระยะการมองใกล้สุด 8 เมตรขึ้นไป
 • P10 Outdoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายนอกอาคารระยะการมองใกล้สุด 10 เมตรขึ้นไป
 • P16 Outdoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายนอกอาคารระยะการมองใกล้สุด 16 เมตรขึ้นไป
 • P20 Outdoor LED Full Color Display จอแอลอีดีภายนอกอาคารระยะการมองใกล้สุด 20 เมตรขึ้นไป
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์ใช้งานอะไรได้บ้าง
image
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์สำหรับห้องประชุม
image
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์สำหรับห้องเรียน
image
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์สำหรับการแจ้งข่าวสาร
image
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์สำหรับเวทีการแสดง
image
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์สำหรับงานอีเว้นท์ต่างๆ
image
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์สำหรับประชาสัมพันธ์ตามผนังตึกหรือดาดฟ้าตึก
image
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์สำหรับทำเป็นป้ายสกอร์บอร์ดในสนามกีฬา
image
จอแอลอีดีดีสเพลย์วีดีโอวอลล์สำหรับทำเป็นป้ายโฆษณาสปอนเซอร์ข้างสนามกีฬา
image
จอแอลอีดีตัวอักษรวิ่ง, จอแอลอีดีป้ายปั้มน้ำมัน, จอแอลอีดีป้ายร้านทอง, จอแอลอีดีนาฬิกาดิจิตอล ฯลฯ
ทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการจาก HSTN
      HSTN เป็นบริษัทที่มีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี พร้อมให้บริการแบบพรีเมี่ยมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในงานระบบสำหรับธุรกิจอาคารสูงขนาดใหญ่ทั้งธุรกิจโรงแรม อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล รวมถึง Providor ระดับประเทศ สำหรับงานระบบทีวีรวมศูนย์ (SMATV System) ทีวีโครงการ (Hospitality TV) จอประชาสัมพันธ์ (Digital Signage & Kiosk) ระบบไฟเบอร์ออฟติก (FTTx & Fiber Optic System)
image
ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจาก HSTN
LED - Mega Cineplex

LED Video Wall, วิดีโอวอล์ล , 101 ผู้ชม

VideoWall - U-Tapao International Aviation

LED Video Wall, วิดีโอวอล์ล , 134 ผู้ชม

LED - Jaeger-LeCoultre Siam Paragon

LED Video Wall, วิดีโอวอล์ล , 54 ผู้ชม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้