ลูกค้า

ระบบไอพีทีวี/ระบบดิจิตอลทีวี


Hotel IPTV / LG Pro:Centric®


ดิจิตอล ไซเนท 


ระบบอนาล็อกทีวี

 

 

ไฟเบอร์ออฟติกซิสเต็ม

 

 

ระบบภาพและเสียงห้องประชุม