ลูกค้า

ระบบไอพีทีวี/ระบบดิจิตอลทีวี

 

Hotel IPTV / LG Pro:Centric®

 

ดิจิตอล ไซเนท 

 

ระบบอนาล็อกทีวี

 

 

ไฟเบอร์ออฟติกซิสเต็ม

 

 

ระบบภาพและเสียงห้องประชุม

 

LED Full Color Display Video Wall