พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-13.00 น. บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด โดย คุณรุ่งโรจน์  หวนระลึก (กรรมการผู้จัดการ) ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม ความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ณ ห้องประชุมตระนาวศรี อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ใน “พิธีลงนามความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการและโครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ว่าด้วยร่วมมือ เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
 


    การร่วมลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 โดย คุณอินดา  แตงอ่อน (ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4) และ คุณเสน่ห์  ศรีวิลัย (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี) ร่วมลงนามในส่วน “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4”  และ บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), สำนักงาน กสทช. เขต 16 (ราชบุรี) และ สำนักงานบริหารลูกค้า กสทช. ราชบุรี ร่วมลงนามในส่วน “สถานประกอบการ”
 


    ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่าง “สถาบัน” กับ “สถานประกอบการ” ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยรวมถึงมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสถานศึกษาในสังกัด “สถาบัน” กับ “สถานประกอบการ” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), สำนักงาน กสทช. เขต 16 (ราชบุรี) และ สำนักงานบริหารลูกค้า กสทช. ราชบุรี จึงตกลงแสดงเจตนาร่วมมือทางด้านวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี

     บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด จะดำเนินการตามรายละเอียการลงนามความร่วมมือ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ให้ได้อย่างเต็มที่ และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้