ระบบดิจิตอลทีวี "Narai Hotel Bangkok" ติดตั้งโดย HSTN

อัพเดทล่าสุด: 2020-10-31  |  โรงแรม

HSTN ติดตั้งระบบดิจิตอลทีวีให้โครงการ "Narai Hotel Bangkok" จำนวน 40 ช่อง ใช้เวลาติดตั้ง 10 วัน รับสัญญาณจากเสาอากาศดิจิตอลทีวี จาน