การฝึกอบรมเทคนิคการส่งสัญญาณโทรทัศน์ทางสาย Cable TV (NBTC)

การฝึกอบรมเทคนิคการส่งสัญญาณโทรทัศน์ทางสาย Cable TV (NBTC)